Användarvillkor

Webbplatsen www.mobileoutfitters.io (nedan kallad ”webbplatsen”) publiceras av Vasco Group, ett förenklat aktiebolag med ett aktiekapital på 21 814 euro, registrerat i Versailles handels- och bolagsregister under nummer 844 704 577 och med säte på , allée des Vergers, 78240 Aigremont (Frankrike) – tel. +331 39 11 57 80 (nedan kallade ”Mobile Outfitters” eller ”vi”).

Webbplatsens publikationsdirektör är Cyril Montanari.

Webbplatsen hostas av O2 Switch, vars säte är Chemin des Pardiaux, 63000 Clermont-Ferrand (Frankrike) och vars telefonnummer är +334 44 44 60 40.

De tjänster som erbjuds på webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick” och regleras av dessa allmänna villkor för användning (nedan kallade ”allmänna villkor”).

1. BESKRIVNING AV WEBBPLATSEN

Webbplatsen tillåter alla användare (nedan kallad ”Användaren”):
– upptäck de produkter som säljs av MOBILE OUTFITTERS.
– Beställning av våra produkter från vår onlinebutik omfattas av de allmänna försäljningsvillkoren.

Webbplatsen får användas kostnadsfritt av Användaren för strikt personligt, privat och icke-kollektivt bruk.

MOBILE OUTFITTERS garanterar inte webbplatsens kontinuitet eller prestanda, eller att webbplatsen är fri från buggar eller andra fel, eftersom ett programmeringsfel eller en teknisk incident alltid är möjlig.

2. ANVÄNDARENS ANSVAR

Användarna ansvarar själva för sin maskinvara, data och programvara samt för den nätverksanslutning som gör det möjligt för dem att få tillgång till Webbplatsen.

3. LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBPLATSER

MOBILE OUTFITTERS fungerar som innehållsvärd i den mening som avses i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin när det gäller länkar till tredje parts webbplatser som är tillgängliga via webbplatsen. MOBILE OUTFITTERS kan därför endast hållas ansvarigt för dessa länkar om MOBILE OUTFITTERS, efter att ha blivit medveten om olagligt innehåll, inte omedelbart tog bort det.

Med förbehåll för detta accepterar MOBILE OUTFITTERS inget ansvar för användningen av tredje parts webbplatser som är tillgängliga via webbplatsen. Så snart du omdirigeras till en tredje parts webbplats upphör dessa allmänna villkor att gälla; endast de allmänna villkoren för den tredje partens webbplats gäller.

Om du får tillgång till olagliga webbplatser via webbplatsen, vänligen meddela oss omedelbart genom att skicka ett e-postmeddelande till contact@mobileoutfitters.io.

4. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

All content (photos, texts, videos, audio, etc.) that can be consulted on the site is and remains the exclusive property of MOBILE OUTFITTERS (or its licensors), which holds all related intellectual property rights.

Du har därför under inga omständigheter rätt att reproducera, representera eller marknadsföra detta innehåll på något som helst sätt.

Personer som vill återanvända innehåll från webbplatsen uppmanas att kontakta MOBILE OUTFITTERS på contact@mobileoutfitters.io.

All obehörig användning av detta innehåll utgör ett intrång i upphovsrätten och kan leda till civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden.

5. TILLÄMPLIG LAG

Dessa villkor regleras av fransk lag.

Senaste uppdatering: 6 mars 2020