Rättslig information

Webbplatsen www.mobileoutfitters.io (nedan kallad ”webbplatsen”) publiceras av Vasco Group, ett förenklat aktiebolag med ett aktiekapital på 21.814 euro, registrerat i Versailles handels- och bolagsregister under nummer 844 704 577 och med säte på 4, allée des Vergers, 78240 Aigremont (Frankrike) – tel. +331 39 11 57 80 : +331 39 11 57 80

Webbplatsens publikationsdirektör är Cyril Montanari.

Webbplatsen hostas av O2 Switch, vars säte är Chemin des Pardiaux, 63000 Clermont-Ferrand (Frankrike) och vars telefonnummer är +334 44 44 60 40.