TOS

Nettstedet www.mobileoutfitters.io (heretter «Nettstedet») er publisert av Vasco Group, et forenklet aksjeselskap med aksjekapital på €21.814, registrert i Versailles Handel og selskapsregister under nummer 844 704 577 og med sitt forretningskontor på 4, allée des Vergers, 78240 Aigremont (Frankrike) – tlf. +331 39 11 57 80 (heretter kalt «Mobile Outfitters» eller «vi»).

Nettstedets publiseringsdirektør er Cyril Montanari.

Hjemmesiden drives av O2 Switch, som har sitt forretningskontor på Chemin des Pardiaux, 63000 Clermont-Ferrand (Frankrike) og som har et telefonnummer på +334 44 44 60 40.

Tjenestene som tilbys på nettstedet leveres «som de er» og er underlagt disse generelle vilkårene for bruk (heretter «GTCU»).

1. BESKRIVELSE AV NETTSTEDET

Nettstedet tillater enhver bruker (heretter «Brukeren») :
– for å oppdage produktene som selges av MOBILE OUTFITTERS.
– For å bestille produkter tilgjengelig for salg i Nettsidebutikken, i samsvar med de generelle salgsbetingelsene.

Nettstedet kan brukes gratis av brukeren for strengt personlig, privat og ikke-kollektiv bruk.

MOBILE OUTFITTERS garanterer ikke kontinuiteten eller ytelsen til nettstedet, og heller ikke at nettstedet er fritt for feil eller andre feil, da en programmeringsfeil eller teknisk hendelse alltid er mulig.

2. BRUKERENS ANSVAR

Brukerne er ansvarlige for sin datamaskins maskinvare, data og programvare, samt for nettverksforbindelsen som gjør dem i stand til å få tilgang til Nettstedet.

3. KOBLINGER TIL TREDJEPARTSNETTSTEDER

MOBILE OUTFITTERS fungerer som en innholdsvert i henhold til lov nr. 2004-575 av 21. juni 2004 om tillit til den digitale økonomien med hensyn til lenker til tredjeparts nettsteder som er tilgjengelige via nettstedet. MOBILE OUTFITTERS kan derfor bare holdes ansvarlig for disse koblingene hvis, etter å ha blitt klar over ulovlig innhold, MOBILE OUTFITTERS ikke umiddelbart fjerne det.

Med forbehold om dette påtar MOBILE OUTFITTERS seg ikke noe ansvar for bruken av tredjeparts nettsteder som er tilgjengelige via nettstedet. Så snart du er omdirigert til et tredjepartsnettsted, slutter disse vilkårene å gjelde. Bare de generelle vilkårene og betingelsene for tredjepartsnettstedet gjelder.

Hvis du får tilgang til noen ulovlige nettsteder via nettstedet, vennligst varsle oss umiddelbart ved å sende en e-post til contact@mobileoutfitters.io.

4. ÅNDSVERK

Alt innhold (bilder, tekster, videoer, lyder, etc.) som kan konsulteres på nettstedet er og forblir den eksklusive eiendommen til MOBILE OUTFITTERS (eller dets lisensgivere), som har alle relaterte immaterielle rettigheter.

Du er derfor ikke under noen omstendigheter autorisert til å reprodusere, representere eller markedsføre dette innholdet på noen måte.

Personer som ønsker å gjenbruke innhold fra nettstedet, inviteres til å kontakte MOBILE OUTFITTERS på contact@mobileoutfitters.io.

Uautorisert bruk av dette innholdet utgjør en krenkelse av opphavsretten og kan føre til sivil eller straffesak.

5. GJELDENDE LOV

Disse bruksvilkårene er underlagt fransk lov.

Siste oppdatering: 6 mars 2020