Πολιτική απορρήτου

Η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί μείζον μέλημα για τους Mobian Outfitters. Ως εκ τούτου, δεσμευόμαστε για διαφάνεια στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε. Σκοπός του παρόντος Χάρτη είναι να σας παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που μπορούν να συλλεγούν στην ιστοσελίδα mobileoutfitters.io.

Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας:

Γενικά, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας χωρίς να παρέχετε προσωπικά δεδομένα για τον εαυτό σας. Ωστόσο, προκειμένου να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα των ιστοσελίδων μας ή/και στο πλαίσιο της χρήσης συγκεκριμένων πληροφοριών ή υπηρεσιών, ίσως χρειαστεί να συλλέξουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, τα οποία θα επεξεργαστούμε για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω.
Τα Mobian Outfitters ενδέχεται να συλλέγουν και να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, όταν ζητάτε επαφή, πληροφορίες, επιστροφή κλήσης ή εφαρμογή εργασίας.
Τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ για άλλους, ακούσιους σκοπούς, ούτε θα διαβιβαστούν στους εταίρους, εκτός αν συμφωνεί ο κάτοχος των δεδομένων. Δεν συλλέγονται πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα εκτός από αυτές που ζητούνται στο πλαίσιο αυτό χωρίς να το γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος.
Στους χρήστες του δικτυακού τόπου υπενθυμίζεται ευγενικά ότι η εκτέλεση μιας σύμβασης πώλησης υπόκειται στην παροχή προσωπικών δεδομένων. Οι χρήστες που επιθυμούν να συνάψουν μια σύμβαση πώλησης με την ιστοσελίδα mobileoutfitters.io πρέπει να γνωρίζουν ότι η αποτυχία παροχής αυτών των δεδομένων θα καταστήσει αδύνατη τη συνέχιση της συμβατικής διαδικασίας.

Διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα :

Επιπλέον, τα συλλεγόμενα δεδομένα διατηρούνται:
– For customers: throughout the commercial relationship. Θα φυλάσσεται για σκοπούς εμπορικής αναζήτησης για 3 έτη το πολύ από τη λήξη της εμπορικής σχέσης,
– Για τις προοπτικές μη-πελατών: κατ ‘ανώτατο όριο 3 έτη από την ημερομηνία συλλογής από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή την τελευταία επαφή από την προοπτική.

– για τους αιτούντες: 3 έτη κατ’ανώτατο όριο από την ημερομηνία συλλογής από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή την τελευταία επαφή του αιτούντος.

Επιπλέον, τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν διαβιβάζονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ασφάλεια και ακεραιότητα δεδομένων :
Τα Mobian Outfitters χρησιμοποιούν διάφορα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή μεταφέρουμε έναντι απώλειας, κακής χρήσης, παραποίησης ή καταστροφής.
Επίσης, φροντίζουμε ιδιαίτερα να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που διέρχονται από την ιστοσελίδα μας. Η πρόσβαση στο πίσω γραφείο του δικτυακού τόπου είναι εφικτή μέσω συνδέσεων και σύνθετων κωδικών πρόσβασης με ισχυρή προστασία, καθώς επίσης προστασία διπλού ελέγχου ταυτότητας. Το ίδιο ισχύει και για το γραμματοκιβώτιο που περιέχει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και των Mobian Outfitters.
Ο ιστότοπος mobileoutfitters.io είναι επίσης εξοπλισμένος με πολυάριθμες μονάδες ασφαλείας για την αποτροπή κακόβουλων εισβολών και διαρροών δεδομένων.
Ωστόσο, ο χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου ή της Mobian Outfitters μπορεί ανά πάσα στιγμή να υποβάλει καταγγελία στην Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), τη γαλλική εποπτική αρχή.

Τα δικαιώματά σας:

Τέλος, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και επόμενα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, οι χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού των δεδομένων που τους αφορούν, καθώς και το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων που πραγματοποιούνται μέσω του δικτυακού τόπου mobileoutfitters.io.

Εξωτερικοί ιστότοποι:

Οι ιστότοποι Internet των Mobian Outfitters μπορεί να παρέχουν συνδέσμους σε εξωτερικές τοποθεσίες Internet. Τα κινητά Outfitters δεν παρέχουν καμία εγγύηση ή δεν κάνουν καμία δήλωση σχετικά με αυτές τις εξωτερικές ιστοσελίδες Διαδικτύου. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές αυτών των εξωτερικών Internet sites μπορεί να συλλέγουν, να χρησιμοποιούν ή να μεταφέρουν Προσωπικά Δεδομένα υπό όρους και προϋποθέσεις που διαφέρουν από εκείνους των Mobian Outfitters. Όταν συνδέεστε σε εξωτερικό ιστότοπο, πρέπει να ενημερώνεστε για τα μέτρα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας αυτών των εξωτερικών ιστοσελίδων.